↑ Åter till Produkter

Hantering av spillolja

 Vi hjälper dig med hanteringen av spilloljan

 

Som kund hos får du hjälp med att ta hand om din spillolja (minst 200 liter). Vårt samarbete med Sita säkerställer att samtliga restprodukter hanteras och omhändertas på ett miljöriktigt sätt.